Mindfulness

Wat is mindfulness? 

Mindfulness is bewust aandacht geven in het moment, zonder oordeel.

Door met onze aandacht bewust aanwezig te zijn in het moment kunnen we helder en objectief waarnemen wat er op dat moment gebeurt. Wat doet zich werkelijk voor? En wat is je (fysieke en/of emotionele) reactie erop? Kunnen we dit waarnemen zonder direct met ons oordeel te komen? Deze waarnemingen vormen het begin van de bewustwording. Hier vind je ook de vrijheid en de keuze voor je handelen.

Wat kunnen we ermee?

Iedereen heeft wel eens te maken met stress, piekerende gedachten, vermoeidheid, problemen, pijn en andere klachten. De moderne maatschappij met haar snelle ontwikkelingen vereist een voordurend aanpassingsvermogen, en de steeds maar toenemende informatiestromen kunnen tot over – prikkeling leiden. Om niet  uit balans te geraken proberen wij te controleren en te sturen. Soms lijkt het erop dat wij nooit klaar zijn, dat het nooit lukt ons op ons gemak te voelen.

Bewust in aandacht te leven kan je oefenen en trainen. Dit doe je vanuit een open en vriendelijke houding. Met deze vorm van trainen kun je opmerkzaamheid, alertheid en helderheid cultiveren. Hierdoor zul je merken dat je leert op verschillende manieren tegen dingen aan te kijken en dat je keuzes hebt. Je kunt beter omgaan met stress en meer genieten van het moment.

Het is een andere houding om in het leven te staan. Het gaat er niet om wat je krijgt in het leven maar hoe je ermee omgaat.

 

Je kunt de golven van de oceaan niet bedwingen, maar je kunt wel op de golven leren surfen.

(onbekend)

Werkt mindfulness wel?

De vroegere onderzoeksresultaten sinds de introductie van de mindfulnesstraining in 1979 door Jon Kabat-Zinn toonden al aan dat mindfulness training kan helpen bij het omgaan met chronische pijn en stress gerelateerde klachten. De laatste jaren komen wereldwijd steeds meer wetenschappelijk bewijs dat het echt werkt. De Radboud Universiteit van Nijmegen doet ook sinds 2009 onderzoek naar de werkzaamheid van mindfulness, waarbij wordt stilgestaan bij de samenhang tussen het eigen lichaam en de geest. Uit de verschillende onderzoeken blijkt dat een training in mindfulness positieve effecten heeft bij mensen met chronische pijn, hartklachten, maagdarmproblemen, angststoornissen, depressies en slaapproblemen, en dat die effecten ook op de lange termijn aanhouden. Ook bij mensen zonder klachten verbetert mindfulness de kwaliteit van leven aanzienlijk. Veel mensen die een training gevolgd hebben vertellen beter gebruik te kunnen maken van hun vermogen om vanuit kracht en wijsheid om te gaan met alles wat zich in het leven voordoet.

Vele psychologische onderzoeken hebben aangetoond dat mensen die mindfulness beoefenen gelukkiger en tevredener zijn dan gemiddeld!